Skład samorządu

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W TARNAWIE  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCY-  MARCIN CEMPURA  KL II.G

ZASTĘPCA – GABRIELA SATOŁA KL III.G

SKARBNIK- JULIA DUDEK KL II.G

SEKRETARZ I PROTOKOLANT- MAGDALINA HEJMO  KL III.G

OPIEKUN SAMORZĄDU- mgr EWA SMAG