Skład samorządu

ifx270519068da1fdc6_sudzieci

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW SZKOLNYCH SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNAWIE PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY – ALEKSANDRA CZUPER

ZASTĘPCA- NIKOLA DRAB

SKARBNIK – KAMIL KAJA

 

OPIEKUN SAMORZĄDU – mgr EWA SMAGA