Ważne terminy

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Ogólne zebrania z rodzicami :

14 września 2017 r.

16 listopada 2017 r.

11 stycznia 2018 r.
12 kwietnia 2018 r.
Spotkania o godzinie 17.00

TERMINY WYSTAWIANIA

PROPOZYCJI OCEN:
do 20 grudzień 2017 r.
do 25 maja 2018 r.
OCEN KLASYFIKACYJNYCH:
do 9 stycznia 2018 r.
do 15 czerwca 2018 r.