„Sprzątanie świata”

23 września 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarnawie wraz z opiekunami, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, po raz kolejny uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. Głównym celem akcji, którą  po raz 27 organizuje Fundacja Nasza Ziemia było rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Inicjatywa ta miała zachęcić do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska.

Wszystkie klasy zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczony teren, który solidnie sprzątały. Uczniowie  klas młodszych sprzątali teren wokół szkoły. Klasy starsze zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły. Akcja przebiegała w miłej atmosferze, bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. W ramach akcji łącznie zebrano 29 worków.

Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o środowisko naturalne, o czystość otoczenia oraz jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

20200923_111037 20200923_113801 20200923_114053 1600885645070