Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tarnawie

RR

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Przewodnicząca Rady  Rodziców Pani Anna Mazur
  2. Zastępca Przewodniczącego Pani Bożena Kaja
  3. Skarbnik Pani Magdalena Perczyńska
  4. Sekretarz Pan Witold Sajak

 

E-mail:   radarodzicowtarnawa@gmail.com