Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tarnawie

RR

Rok szkolny 2022 / 2023

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tarnawie:

Oddział Przedszkolny – dzieci młodsze                  Jolanta Kopanica

Oddział Przedszkolny – klasa zerowa                       Tomasz Satoła

  1. I Magdalena Perczyńska
  2. II Jadwiga Satoła
  3. III Bożena Kaja
  4. IV Magdalena Mazanek
  5. V Witold Sajak
  6. VI Anna Zdybał
  7. VII Elżbieta Satoła
  8. VIII Anna Mazur

 

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tarnawie:

Przewodnicząca:                            Elżbieta Satoła

Z-ca Przewodniczącej:                  Jadwiga Satoła

Skarbnik:                                         Magdalena Perczyńska

Sekretarz:                                        Witold Sajak

 

E-mail:   radarodzicowtarnawa@gmail.com