Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Tarnawie na rok szkolny 2017/2018

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

Termin Zadania Formy realizacji
Wrzesień Wybór do S.U. Opracowanie planu pracy samorządu przydzielenie zadań

Szczęśliwy numerek zasady losowania.

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • określenie planu pracy wybór uczniów do sekcji
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły
 • przypomnienie regulaminu wybierania ,,szczęśliwego numerka”
Dzień Chłopaka 30.09.17r- konkurs na najsympatyczniejszego ucznia.
 • przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (nagranie filmików)
 • przekazanie życzeń dla chłopców
Październik

Listopad

Akcje charytatywne

Góra grosza

Całoroczna zbiórka nakrętek

Akcja znicz i kwesta na cmentarzu

 • przypomnienie regulaminu zbiórki monet
 • akcja zbiórki nakrętek dla Krystiana – konkurs na zebranie największej ilości
 • zbiórka zniczy opracowanie harmonogramu kwesty na cmentarzu (koniec października)
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
 • przygotowanie życzeń dla nauczycieli
 • konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny
 • przygotowanie akademii
 • życzenia dla emerytowanych nauczycieli
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
7.10.17 r Światowy Dzień Uśmiechu
 • obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem ☺
24.10.17 r Światowy Dzień Origami
 • ogłoszenie konkursu na najciekawsza pracę wykonaną z origami
30.10.17 r Dzień Spódnicy
 • każdy kto ubierze spódniczkę, nie będzie pytany danego dnia oraz będzie zwolniony z pisania kartkówki
Bal Wszystkich Świętych- Mój ulubiony święty
 • Konkurs na najciekawszą pracę na temat świętego,
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Akcja szkolna :Tydzień bez telefonu konkurs pod  hasłem:,, Nie jestem uzależniony”

 • Ogłoszenie konkursu na najciekawszą pracę plastyczną przedstawiającą zdrowe jedzenie. (forma dowolna).
 • Opracowanie regulaminu akcji ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Andrzejki w naszej szkole
 • akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 • wróżby i zabawy
 • dyskoteka, rozstrzygnięcie konkursu ‘Zdrowe jedzenie’
Grudzień Mikołajki
 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami i słodkimi upominkami
Konkurs klasowy na najciekawszą i olbrzymią kartkę świąteczną
 • ogłoszenie konkursu
 • przestawienie regulaminu konkursu
 • przygotowania do konkursu
 • rozstrzygnięcie konkursu
Symbole świąteczne- przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego
 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
 • zabawa choinkowa
Styczeń 13.01.2018r Międzynarodowy Dzień Krawata i muszki
Dzień  Szalonego Fotografa- konkurs na najciekawsze zdjęcie  z kolegami

Dzień Babci i Dziadka

 • każdy kto ubierze krawat lub muszkę w tym dniu nie będzie pytany i ominie go kartkówka 😉
 • ogłoszenie konkursu na najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej zwariowane zdjęcie przedstawiające wszystkich fajnych przyjaciół/kolegów (zdjęcia wysłane zostaną drogą mailową i zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu)
 • akcent na tablicy SU
Apel podsumowujący I semestr
 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii
Luty Walentynki
 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
Marzec Dzień Kobiet
Światowy Dzień Życzliwości

30.03.17r Światowy Dzień Muffinka

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 • przygotowanie życzeń przez chłopców
 • wszyscy przychodzą ubrani na zielono i otrzymują miłe słówka na zielonej karteczce
 • akcja we współpracy z Wolontariatem polegająca na sprzedaży babeczek, wcześniej upieczonych przez uczniów SU
Dzień Wiosny
 • zabawy i konkursy na sali gimnastycznej
Kwiecień Wielkanoc
 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • konkurs na najładniejszą pisankę (ogłoszenie konkursu i jego wyników)
Obchody Światowego Dnia Ziemi

Akcja wiosenne porządki- wiosenne sprzątanie sal/szkoły

 • przygotowanie gazetki ściennej
 • kampania propagująca ochronę przyrody
 • zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki, nagrodzenie klasy, która najlepiej posprzątała swoją salę
Maj Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Międzynarodowy Dzień Rodzin
 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej
 • konkurs na najciekawszy filmik/zdjęcia prezentujące rodzinę
Mam Talent – I edycja konkursu  uczniowie z każdej klasy prezentują się w dowolnych dziedzinach i przedstawiają swoje umiejętności
 • prezentacje swoich umiejętności
Dzień Matki 26.05.17r
 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
Czerwiec Dzień Dziecka
 • Milionerzy – gra klasowa z upominkami
Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej plebiscytu najlepszego organizatora i animatora życia szkolnego
 • Przedstawianie zasad oddawania głosów
 • Przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowanie
 • Zaprezentowanie wyników

na akademii zakończenia roku szkolnego

Apel podsumowujący II semestr
 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji
Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2017/2018
 • podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • prowadzenie księgi protokołów
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolny

Współpraca z :

 • Domem Kultury w Tarnawie
 • Gronem  Pedagogicznym
 • Radą Rodziców

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Akademia z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego

 

Opiekun samorządu : mgr Ewa Smaga