Klasa VII

FIZYKA:

3 zasada dynamiki VII

siła tarcia VII

 

FIZYKA

TEMAT: Swobodne spadanie ciał

Swobodne spadanie cial – kl. VII

 

FIZYKA

TEMAT: Druga zasada dynamiki Newtona.

Moi Drodzy,

Bardzo proszę o obejrzenie filmiku oraz przeczytanie lekcji w e-podręczniku. Poniżej podaję notatkę.

https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DxBVR91kihttps://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c

 

F_7_1 f_7_2

Zadanie domowe:

Podręcznik str.172 i 173, zad.1,2, 4

Ćwiczenia str. 75 zad. 1 i 2a,b

DLA CHĘTNYCH: podręcznik str. 173, zad. 5; ćwiczenia: zadanie 4,5 str. 76

Zdjęcia zadań lub odpowiedzi w dowolnej formie proszę przesłać na mojego maila do 22.05.2020r. wiaderny_ewa@interia.pl

SERDECZNIE WAS POZDRAWIAM !!!!!!!!!

FIZYKA

TEMAT: Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Bezwładność.

Moi Drodzy,

Bardzo proszę o obejrzenie filmiku oraz przeczytanie lekcji w e-podręczniku. Poniżej podaję notatkę.

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-zasada-dynamiki-newtona-bezwladnosc-cial/D5SRWwv6z

https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q

 • Przyczyną zmian prędkości ciała względem nieruchomego układu odniesienia jest działanie na to ciało niezrównoważonej siły.
 • Ciała spoczywające dążą do przebywania w stanie spoczynku, ciała poruszające się – do utrzymania tego ruchu bez zmiany prędkości. Ten opór ciał wobec zmian stanu ruchu nazywa się bezwładnością (inercją). Bezwładność uwidacznia się w układach odniesienia, które przyspieszają, zwalniają lub zmieniają kierunek ruchu względem nieruchomego układu odniesienia.
 • Masa jest miarą ilości materii w danym przedmiocie. Jest miarą bezwładności – oporu, jaki stawia ten przedmiot, gdy chcemy go poruszyć, zatrzymać lub zmienić w jakiś sposób jego ruch.
 • Pierwsza zasada dynamiki Newtona głosi, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym względem nieruchomego układu odniesienia.

 

Zadanie domowe:

Podręcznik str.168, zad.1 i 2

Ćwiczenia str. 73 zad. 1 i 2

DLA CHĘTNYCH: podręcznik str. 168, zad. 3 i 4; ćwiczenia: zadanie 4 str. 74

Zdjęcia zadań lub odpowiedzi w dowolnej formie proszę przesłać na mojego maila: wiaderny_ewa@interia.pl

 

 

KLASA VII – geografia

 1. Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 170-174
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wymień przyczyny powodzi / wezbrań rzek.

Zad. 2 Wymień skutki powodzi.

Zad. 3 Wpisz przykłady metod stosowanych w ochronie przeciwpowodziowej.

 

 

 

KLASA VII – geografia

 1. Temat: Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 164-167
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wpisz 6 źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego w Polsce.

Zad. 2 Wyjaśnij, w jaki sposób powstają kwaśne opady.

Zad. 3 Podaj cztery przykłady czynności, które mogą wykonywać mieszkańcy Tarnawy, by chronić przyrodę.

 

 1. Temat: Podsumowanie Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego
 1. Zapoznać się z Podsumowaniem podr. Str. 168
 2. Rozwiązać test zamieszczony w podr. str. 168 (same odpowiedzi wpisać do zeszytu).

Język Polski

Klasa 7 

Dekalog – Biblijne przykazania przeczytać tekst str.217 wykonać w zeszycie zad 1

Prawo rzymskie – tekst str. 218 cw 3 do zeszytu i ćw 6 z podręcznika /jedno do wyboru/ przesłać na E-mail/

Przypominam o recenzji filmu i rozprawce o Kochanowskim – prace wysłać na moją skrzynkę

FIZYKA KLASA VII

Temat: Ruch jednostajny prostoliniowy.

Na podstawie treści  zawartych w podręczniku str. 128-134 oraz zaproponowanemu poniżej filmikowi dydaktycznemu sporządź notatkę według poniższych punktów:

 1. Podział ruchu ze względu na kształt toru.
 2. Podział ruchu ze względu na zmianę wartości prędkości
 3. Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym.
 4. Sporządź wykres opisujący ruch jednostajny zgodnie z opisem w podręczniku na str. 130-131 – dla chętnych.
 5. Wykonaj zadane 1, 2 i 3 w podręczniku na str. 133. Oraz w ćwiczeniach 1 i 2a),b) str 59. Zwróć uwagę na przeliczanie jednostek prędkości – jest to opisane w podręczniku na str. 133, a także w ćwiczeniach na str. 59
 6. Dla chętnych: zadanie 4 i 5 w ćwiczeniach str. 62.

 

Zachęcam was do obejrzenia filmiku na youtube- w którym omówiona jest ta lekcja włącznie z przeliczaniem jednostek.

Ruch jednostajny prostoliniowy, prędkość, szybkość przykłady

 

Klasa VII – geografia 

Temat: Turystyka w Polce. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 153-154. Na postawie własnych doświadczeń i materiałów zamieszczonych w podręczniku napisz w zeszycie przedmiotowym odpowiedzi do punktów.

 1. Co oznacza termin: turystyka 
 2. Wymień rodzaje turystyki
 3. Znaczenie turystyki dla gospodarki Polski

Temat: Regiony turystyczne w Polsce.  Podręcznik str. 154-157. Wykonaj zadania.

Zad. 1 Wymień 5 regionów turystycznych Polski

Zad. 2 Napisz 5 obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Zad. 3 Podaj nazwę 5 atrakcji turystycznych występujących na terenie powiatu bocheńskiego

Zad. 4 Na postawie dostępnych źródeł scharakteryzuj i wykonaj krótką prezentację multimedialną (najlepiej w formacie pdf) na temat dowolnego obiektu z Listy światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to praca indywidualna, musi być informacja o położeniu obiektu, 5-6 informacji i 2-3 zdjęcia. Prezentacje proszę przesłać na adres: kogut.agnieszka@gmail.com.

KLASA VII – geografia

 1. Temat: Handel
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 158-160
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wyjaśnij, na czym polega handel zagraniczny.

Zad. 2 Dokończ zadanie. Towary importowane przez Polskę to ………

Zad. 3 Dokończ zdanie. Towary eksportowane z Polski to …..

Zad. 4 Wymień 5 partnerów handlowych Polski

 1. Temat: Podsumowanie Usługi w Polsce
 1. Zapoznać się z Podsumowaniem podr. Str. 161
 2. Rozwiązać test zamieszczony w podr. str. 161 (same odpowiedzi wpisać do zeszytu)

Biologia i chemia:

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przerabiania w domu korzystając z podręcznika materiału programowego.

Należy zgodnie z podręcznikiem przerabiać kolejne tematy.

Ilość tematów do przerobienia zależy od ilości godzin w tygodniu.

Będą przesłane materiały do ćwiczeń które należy w domu przerobić.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Klasa VII biologia

Klasa VII chemia

Klasa  7 Matematyka

Zakres materiału:

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Zadanie 1 – Uprość wyrażenia:

wzór 3x – 2y – 6x + y = 3x – 6x – 2y + 1y = –3xy 
a 7x – 5 + 2x – 4 =
b –8x + 3m + 5x – 6m =
c 1,2x – 3,8 – 5,6x + 1,7 =
d –4,8x2 – 4x + 5x2 + 2,3x =
e

Zadanie 2 – Uprość wyrażenia:

wzór (3x – 5) + (2x – 8) = 3x – 5 + 2x – 8  = 5x – 13
a (7x – 8) + (5x – 3) =
b (–4a – 5) + (–3a + 7) =
c (–1,8x2 – 4) + (5x2 – 0,3) =
d

Zadanie 3 – Uprość wyrażenia:

wzór –(7x – 3) – (5x + 1)  = –7x + 3 – 5x – 1 = –12x + 2
a –(8x – 3) – (–4x + 4) =
b –(–7 + 2x) – (8x – 12) =
c –(5 – 4x) – (8 + 12x) =

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne (linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=0dEcnpkrZzU

https://www.youtube.com/watch?v=IsDP1LncgwQ

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1, 2 , 3, 4 strona 172, zadanie 8,9 strona 173

Mnożenie sum algebraicznych (linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=V_sVAs5hZ4Y

https://www.youtube.com/watch?v=etdSv5OFmn0

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1, 2 , 3, strona 175, zadanie 13, 14 strona 177

Matematyka klasa7

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przerabiania w domu korzystając z podręcznika materiału programowego. Bardzo proszę o wykonanie  zadań z podręcznika. Wykonajcie proszę zadania, a odpowiedzi zapiszcie w zeszycie przedmiotowym.

Zakres materiału od 25 marca 2020 r do 08 kwietnia 2020 r.

 1. Powtórzenie wiadomości z działu „ Wyrażenia algebraiczne”

Wyrażenia algebraiczne – przygotowanie do klasówki – interaktywny test online z automatycznym sprawdzaniem wyników – zobacz test w strefie ucznia

https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1- 13 strona 178 – 179.

 1. Do czego służą równania?  (linki pomocnicze do zrozumienia materiału}

https://www.youtube.com/watch?v=2J6awLHKZ04

https://www.youtube.com/watch?v=cjvAp_VobNs

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1 , 3, 5 strona 187, zadanie 6 strona 188

 1. Liczby spełniające równania. (linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250

https://www.youtube.com/watch?v=IyPk_W5loew

https://www.youtube.com/watch?v=IaRlgMfsHH8

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1, 2 , 3, 7 strona 190.

 1. Rozwiązywanie równań. (linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=NkOBdAY8DIg

https://www.youtube.com/watch?v=74B4xCxon1s

https://www.youtube.com/watch?v=gUrVZZ9RaV4

https://www.youtube.com/watch?v=AvTqFiXj7dQ

https://www.youtube.com/watch?v=yW5JcDgOpZQ

https://www.youtube.com/watch?v=pb3SjO_-xAo

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1, 2 strona 193, zadanie 3,4,5 strona 194, zadanie 10,12,13,strona 195

 1. Zadania tekstowe. (linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ

https://www.youtube.com/watch?v=lbmPyUMHudc

https://www.youtube.com/watch?v=CP021wIs_5s

https://www.youtube.com/watch?v=wYpt0MJuprs

https://www.youtube.com/watch?v=1O-27IgkRRw

https://www.youtube.com/watch?v=mTgK-mOjh38

https://www.youtube.com/watch?v=gZfsccqmPk4

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1, 2 strona 197, zadanie3,4,5,6,7, 8 strona 198, zadanie 15, 16, 17, 18, 19, 20 strona 200

 

KLASA VII

JĘZYK ANGIELSKI

 

Drodzy uczniowie proszę o zapisanie w zeszycie następujących tematów oraz rozwiązanie zadań domowych.

Termin wykonania: do 21 marca (sobota).

UWAGA! Zalecam również regularne i systematyczne korzystanie ze strony: www.ang.pl (rozwiązuj ćwiczenia do poszczególnych czasów, które poznałeś do tej pory).

W razie pytań proszę o email na adres: awypasek@gazeta.pl

 

TEMAT: Czas Present Perfect.         

Twój cel:

– stosujesz czas Present Perfect z określeniami ‘ever’ i ‘never’,

– znasz teorie ze strony 60 w podręczniku,

ZADANIE DOMOWE:

 1. Podręcznik str. 54-55 oraz str. 114
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 34

 

TEMAT: Stosowanie czasu Present Perfect z określeniami ‘for’ oraz ‘since’.    

Twój cel:

– stosujesz czas Present Perfect z określeniami ‘for’ oraz ‘since’,

– wypowiadasz się na temat życia codziennego i form spędzania czasu wolnego w czasie Present Perfect.

ZADANIE DOMOWE:

 1. Podręcznik str. 55 oraz str. 114
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 35

 

TEMAT: Zwroty z czasownikiem ‘make’ oraz ‘do’.    

Twój cel:

– stosujesz czasowniki złożone w odpowiednim kontekście,

– opisujesz życie prywatne i społeczne z użyciem czasowników złożonych,

– rozumiesz teksty dotyczące wydarzeń charytatywnych.

 

ZADANIE DOMOWE:

 1. Podręcznik str. 56
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 33
 3. Przepisz listę czasowników złożonych (m.in.: ‘do charity work’, itd.) z podręcznika str. 123

 

TEMAT: Making requests and offers. Zwroty służące do wyrażania próśb I składania propozycji.    

Twój cel:

– czytasz i rozumiesz dialog w podręczniku str. 57,

– uzyskujesz i przekazujesz informacje oraz proponujesz bądź odrzucasz propozycje,

 

ZADANIE DOMOWE:

 1. Podręcznik str. 57
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 36

 

POWODZENIA!!!

mgr Agnieszka Natkowska