Klasa VI

Język Polski

Klasa 6 

Tytus rycerzem komiks str. 243- zredagować relację z turnieju do zeszytu pomocne będą zeszyt ćw nr 2 str. 46

Przeczytać tekst Jana Kasprowicza ,,O śpiących rycerzach w Tatrach” i wykonać zad 5 str. 254 w zeszycie

Wykonać ćwiczenia o przydawce dopełnieniu i okoliczniku. W zeszycie ćw.nr 2

Klasa VI – geografia

Temat: Energetyka w Europie – cd. Podręcznik str. 114-119. Po poprzedniej lekcji potrafisz wymienić odnawialne i nieodnawialne źródła energii. W zeszycie przedmiotowym przyporządkuj niżej wymienionym krajom nazwy elektrowni, które przeważają w danym państwie:  POLSKA, NORWEGIA, ISLANDIA, DANIA, GRECJA, NIEMCY. Obejrzyj film z Cyklu Była sobie Ziemia https://www.youtube.com/watch?v=JemcOG9bN_g

Temat: Podsumowanie ”Podział polityczny Europy”. Korzystając z mapy Europy zamieszczonej w podręczniku czy Internecie utrwalcie sobie położenie fizyczno-geograficzne wszystkich (47) państw Europy. Pamiętajcie o ich stolicach!  Przydatny może być link https://www.youtube.com/watch?v=vosnpm3Zz4g

Powodzenia! W razie potrzeby proszę o kontakt: kogut.agnieszka@gmail.com. Pamiętajcie proszę o rolach na apel wielkanocny.

KLASA VI – geografia

 1. Temat: Turystyka w Europie Południowej
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 120-124
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wymień 3 walory przyrodnicze Europy Południowej

Zad. 2 Wymień 3 walory kulturowe (stworzone przez człowieka) rejonu Europy Pd

Zad. 3 Wpisz 10 elementów tworzących infrastrukturę turystyczną

*Nadal proszę utrwalać podział polityczny Europy

Biologia:

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przerabiania w domu korzystając z podręcznika materiału programowego.

Należy zgodnie z podręcznikiem przerabiać kolejne tematy.

Ilość tematów do przerobienia zależy od ilości godzin w tygodniu.

Będą przesłane materiały do ćwiczeń które należy w domu przerobić.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Klasa VI biologia

Klasa  6 Matematyka

Bardzo proszę o wykonanie  zadań w zeszycie ćwiczeń od strony 55 do strony 61.

Zakres materiału:

Obliczenia procentowe.

Obniżki i podwyżki. ( link pomocniczy do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=PvMRWMVnIRo

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=-1LI5ArERNY

https://www.youtube.com/watch?v=XH3kc_TohUg

 

Program zajęć  do realizacji w domu w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych

 

Klasa VI

Data/ dzień tygodnia Zajęcia Temat zajęć Podręcznik

/ćwiczenia strony

Zadanie do wykonania
19.03.2020  czwartek technika Rzuty aksonometryczne. Podr.

Str.46-47

ćw. 1 str. 46

ćw.2 str.47

 

 

Matematyka klasa 6

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przerabiania w domu korzystając z podręcznika materiału programowego. Bardzo proszę o wykonanie  zadań w podręczniku i zeszycie ćwiczeń  . Wykonajcie proszę zadania, a odpowiedzi zapiszcie w zeszycie przedmiotowym.

Zakres materiału od 25 marca 2020 r do 08 kwietnia 2020 r.

 1. Porównywanie liczb. ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=zitTB3GOuuE

https://www.youtube.com/watch?v=BZOT0u8mYGw

Zadania do rozwiązania z podręcznika 1, 2 strona 166

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 14 str. 61 – 63

 1. Dodawanie i odejmowanie. ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=yYpCKh-T8Lg

https://www.youtube.com/watch?v=ECaIlKPLEZI

Zadania do rozwiązania z podręcznika  2,3 strona 170

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 19 str. 64 – 67

 1. Mnożenie i dzielenie. ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=XcEVyUdo_ug

https://www.youtube.com/watch?v=z5HFR7ayjL0

Zadania do rozwiązania z podręcznika 1 strona 173, zadanie 3,6  strona 174

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 10 str. 68 – 70

KLASA VI 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Drodzy uczniowie proszę o zapisanie w zeszycie następujących tematów oraz rozwiązanie zadań domowych.

Termin wykonania: do 21 marca (sobota).

W razie pytań proszę o email na adres: awypasek@gazeta.pl

 

TEMAT: ‘It’s got a big tail’ – powtórzenie.          

Twój cel:

– umiesz nazwać poszczególne części ciała zwierząt (powtórka),

– potrafisz opisać wygląd zwierząt,

ZADANIE DOMOWE:

 1. Podręcznik str. 47
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 34
 3. Opisz wygląd (wybranego przez siebie zwierzęcia) w zeszycie. Napisz 5 zdań.

 

TEMAT: Save the Sea: Episode 4 – ‘I think someone is watching us’. Historyjka obrazkowa.

Twój cel:

 • Potrafisz przeczytać I rozumiesz treść historyjki obrazkowej (podr.str.51),
 • Znasz i posługujesz się przymiotnikami i zaimkami dzierżawczymi (Possessive adjectives, possessive pronouns),
 • Umiesz zdawać pytania o to czy coś do kogoś należy.

ZADANIE DOMOWE:

 1. Podręcznik str. 50-51
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 37

 

TEMAT:  Train your brain! – Utrwalenie wiadomości.

Twój cel:

– powtarzasz wiedzę na temat świata zwierząt,

– wypowiadasz się na temat cech różnych zwierząt,

– potrafisz: stopniować przymiotniki regularne i nieregularne,

– posługujesz się przymiotnikami i zaimkami dzierżawczymi w odpowiednik kontekście.

 

HOMEWORK

 1. Podręcznik str. 50
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 36

 

TEMAT: ‘At the pet shop’ – prośba o radę i udzielanie rad.

Twój cel:

– znasz słownictwo dotyczące jedzenia i akcesorii dla zwierząt domowych,

– umiesz poprosić o radę i udzielić rady z wykorzystaniem czasownika ‘should’,

 

HOMEWORK

 1. Podręcznik str. 51
 2. Zeszyt ćw. Str. 37

 

Powodzenia!!!

Wychowawca klasy

mgr Agnieszka Natkowska