Klasa V

KLASA V – TECHNIKA 05.06.2020 r.

TECHNIKA KL.V 05.06.2020 r.

 

TECHNIKA KLASA V- 14.05.2020r.

 

Dzień dobry, jak zwykle raz w tygodniu mamy technikę. Bardzo proszę zapisać w zeszytach temat dzisiejszej lekcji: Elementy rysunku technicznego.

 

Na podstawie treści zawartych w podręczniku na str. 53,na lekcji w szkole zaczęliśmy realizować ten temat, otrzymaliście ode mnie materiały do wklejenia do zeszytu. Między innymi mówiliśmy i pisaliśmy w zeszycie wiadomości o rysunku technicznym, który jest znormalizowany. Normy te dotyczą sposobu wykonania rysunku i określają  wszystkie jego elementy , między innymi formaty arkuszy rysunkowych oraz linie rysunkowe. Pamiętacie, że najczęściej stosowany jest format A4 o wymiarach 210x 297mm.Pozostałe arkusze formatu A powstają z powiększenia lub pomniejszenia tego formatu.

 

Waszym zadaniem na ocenę będzie wykonanie do zeszytu dwóch ćwiczeń:

 

 Ćwiczenie 2 ze strony 53 w podręczniku, dotyczącego podania wymiarów: szerokość         i wysokość boków arkuszy: A1, A2, A3, A5. 

 

 Ćw. 3 ze str. 54, należy zmierzyć szerokość i wysokość dowolnego zeszytu. Zanotować jego wymiary w zeszycie według zamieszczonego wzoru, a następnie ustalić czy zeszyt jest w  formacie szeregu A.

 

Termin nadsyłania wykonanych zadań- do 24.05.2020 r.( piątek)

 

ZWRACAM SIĘ DO OSÓB, KTÓRE NIE PRZESŁAŁY WCZEŚNIEJSZEGO ZADANIA Z TECHNIKI NA OCENĘ, ABY NIEZWŁOCZNIE PRZESŁAŁY ZDJĘCIE WYKONANEGO ZANIA NA MÓJ MAIL,DZIĘKUJĘ.

 

Pozdrawiam, Iwona Grzyb

 

 

Technika

Witam Was serdecznie, proszę zapisać w zeszytach przedmiotowych temat lekcji : Wymiarowanie rysunków technicznych.

Moi drodzy zachęcam Was, abyście zapoznali się z krótkim filmikiem dotyczącym wymiarowania i opisywania rysunków technicznych. Bardzo proszę, aby osoby które nie przesłały zaległego zadania z pisma technicznego, aby przesłały na mojego maila, abym mogła ocenić.

Pozdrawiam, Iwona Grzyb

Technika

 

KL.V

 

Drodzy uczniowie!

Proszę zapisać w zeszytach temat dzisiejszej lekcji:  Pismo techniczne- ćwiczenia.

 

Zapoznać się jeszcze raz z informacjami na str. 52 ćw. 3 dotyczącymi liter i cyfr pisma technicznego . Na zadanie domowe  proszę wykonać ćw. 5 ze  str. 52 w zeszycie, wystarczy dorysować tylko linie pomocnicze lub na kartce bloku milimetrowego. To ćwiczenie będzie oceniane. Proszę zwrócić uwagę na kształt  i rozmiar pisma technicznego. Ćwiczenie to należy napisać ołówkiem, a nie długopisem.

Po wykonaniu zadania należy zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na mój adres: iwona.g4@op.pl w terminie do 25.04.2020 r. W Waszym mailu należy podać imię, nazwisko  i klasa.

 

Pozdrawiam, Iwona Grzyb

KLASA V – geografia

 1. Temat: W lesie strefy umiarkowanej
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 117-119.
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wymień nazwy kontynentów, na obszarze których występują lasy mieszane.

Zad. 2 Napisz 4 cechy lasów mieszanych.

Zad. 3 Wymień warstwy roślinności występujące w lesie mieszanym

*Pamiętaj (jeśli to możliwe) o przesłaniu zdjęć z zadaniami na adres e-mail n-la geografii)

 

 

KLASA V – geografia

 1. Temat: W wilgotnym lesie równikowym
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 113-116.
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wymień nazwy kontynentów, na obszarze których występują lasy równikowe.

Zad. 2 Wymień cechy lasu równikowego (inne nazwy to las deszczowy, tropikalny, dżungla)

Zad. 3 Wymień po trzy przykłady roślin i zwierząt występujących w wilgotnych lasach równikowych.

Język Polski

Klasa 5

Jak zbudować Kupścia ?  podręcznik str. 244 tekst i zeszyt ćwiczeń nr 2 str. 35 o instrukcji.

Grupa podmiotu i grupa orzeczenia – zeszyt ćw. Nr 2 str. 92 wszystkie przykłady.

Przeczytać ,, Katarynkę ”- Bolesława Prusa – tekst w podręczniku str. 302 zad 1i 2 do zeszytu

KLASA V – geografia

Drodzy piątoklasiści. Wykonajcie proszę zadania, a odpowiedzi zapiszcie w zeszycie przedmiotowym. Jesteśmy po sprawdzianie „Lądy i oceany Ziemi” – niestety zagadnienia te wymagają jeszcze powtórzenia. Bardzo proszę utrwalić sobie występowanie wszystkich kontynentów i oceanów na mapie świata.  Korzystajcie z kart pracy zamieszczonych w zeszycie lub w Internecie. W razie potrzeby (np. w sprawie oceny ze sprawdzianu) proszę o kontakt: kogut.agnieszka@gmail.com

Temat: Pogoda i klimat

Przeczytaj tekst z podręcznika s. 102-107. Następnie wyjaśnij, czym jest:

 1. Pogoda
 2. Klimat
 3. Klimatogram
 4. Średnia roczna temperatura powierza
 5. Roczna amplituda temperatur.

o kontakt e-mail: kogut.agnieszka@gmail.com.

KLASA V – geografia

 1. Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 108-112.
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wymień 4 czynniki kształtujące klimat na Ziemi np. temperatura powietrza

Zad. 2 Wymień strefy klimatyczne Ziemi (5)

Zad. 3 Wymień strefy krajobrazowe świta (8)

*Warto utrwalić kontynenty i oceany świata oraz obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=eqkMrpmbn78 lub skorzystać z aplikacji Learning Apps.org

Biologia:

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przerabiania w domu korzystając z podręcznika materiału programowego.

Należy zgodnie z podręcznikiem przerabiać kolejne tematy.

Ilość tematów do przerobienia zależy od ilości godzin w tygodniu.

Będą przesłane materiały do ćwiczeń które należy w domu przerobić.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Klasa V biologia

Klasa  5 Matematyka

Bardzo proszę o wykonanie  zadań w zeszycie ćwiczeń od strony 24 do strony 36.

Zakres materiału:

 1. Miary kątów w trójkątach

https://www.youtube.com/watch?v=lKvKuY8CZCw

https://www.youtube.com/watch?v=SQoM2Fqx3zM

 1. Prostokąty i kwadraty

https://www.youtube.com/watch?v=MmYsI-h803s

 1. Równoległoboki i romby

https://www.youtube.com/watch?v=4W9_mjkp6F4

https://www.youtube.com/watch?v=ePcYJN1804E

 1. Miary kątów w równoległobokach

https://www.youtube.com/watch?v=DhYhMaJsKTY

 1. Trapezy

https://www.youtube.com/watch?v=8wzW7_KOKGk

 1. Miary kątów w trapezach

https://www.youtube.com/watch?v=_MBeHGFpHMI

Matematyka klasa 5

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przerabiania w domu korzystając z podręcznika materiału programowego. Bardzo proszę o wykonanie  zadań w podręczniku i zeszycie ćwiczeń  . Wykonajcie proszę zadania, a odpowiedzi zapiszcie w zeszycie przedmiotowym.

Zakres materiału od 25 marca 2020 r do 08 kwietnia 2020 r.

1.Czworokąty — podsumowanie ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=Y8DX_eqZmAg

Zadania do rozwiązania z podręcznika 1, 2 strona 135.

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 6 str. 37 – 38

 1. Figury przystające ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=1SesR9QqdFg

Zadania do rozwiązania z podręcznika  4 strona 138.

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 6 str. 39 – 40

3.Powtórzenie wiadomości ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://gwo.pl/strony/2118/seo_link:klasa-5-figury-na-plaszczyznie

Figury na płaszczyźnie – przygotowanie do klasówki – interaktywny test online z automatycznym sprawdzaniem wyników – zobacz test w strefie ucznia

https://gwo.pl/strony/2118/seo_link:klasa-5-figury-na-plaszczyznie

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1 -8 strona 139.

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 15 str. 41 – 44

 1. Zapisywanie ułamków dziesiętnych ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=kBlBCHoI0nY

https://www.youtube.com/watch?v=NMB4738BeFU

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1,7 strona144, zadanie 8 strona 145

Zeszyt ćwiczeń (zielony)  zadania od 1 – 13 str. 56 -58

 1. Porównywanie ułamków dziesiętnych ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=lhhfdsUBLCg

Zadania do rozwiązania z podręcznika 1 strona 146,  zadanie 4 strona 147

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 7 str. 59 -60

 1. Różne sposoby zapisywania długości i masy ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0

Zadania do rozwiązania z podręcznika  2 strona 149, zadanie 3,4 strona 150

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 6 str. 61 – 62

 1. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=9IjmJugnqRs

https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1,3 strona 152, zadanie 5 strona 153

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 7  str. 63 – 64

 

Program zajęć  do realizacji w domu w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych

 

Klasa V

Data/ dzień tygodnia Zajęcia Temat zajęć Podręcznik

/ćwiczenia strony

Zadanie do wykonania
19.03.2020

czwartek

technika Pismo techniczne. Podr. str.51 Ćw. 1 i 2 ze str.51.Proszę napisać do zeszytu.