Klasa IV

KLASA IV – TECHNIKA 05.06.2020 r.

TECHNIKA KL.IV 05.06.2020 r.

 

karta-pracy-jak-dbac-o-ziemie

 

KLASA IV – TECHNIKA 14.05.2020 r.

 

Dzień dobry, dzisiaj planowo mamy technikę.

Proszę zapisać temat lekcji: Bezpieczeństwo rowerzysty-ćwiczenia testowe.

 

Chciałabym, abyście utrwalali zdobytą już  wiedzę na lekcjach techniki. W załączniku przesyłam test dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Proszę pobrać załącznik w postaci sprawdzającego testu zawierającego 25 pytań, zaznaczyć przy każdym pytaniu jedną prawidłową odpowiedź. Zastanowić się na spokojnie i przesłać te załączniki elektronicznie z zaznaczonymi odpowiedziami na mojego maila w terminie do 22.05.2020 r. (piątek). Jeśli pojawią się jakieś problemy, proszę napisać do mnie.
test-na-karte-rowerowa-nr-2-wersja-a-5(1)

Pozdrawiam Wszystkich i życzę miłego dnia.

 

 

 

Kl. IV

 

Witam Was serdecznie, proszę zapisać temat lekcji z techniki: Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach.

 

Moi drodzy zachęcam Was, abyście się zapoznali z prezentacją w załączniku. Przeczytajcie ją i zapamiętajcie ważne informacje związane z sytuacjami zagrażającymi życiu.

 

Zapewne dużo wiadomości  z tej prezentacji jest dla Was oczywistych. Będzie to w formie utrwalenia wiadomości. Testy na kartę rowerową zawierają pytania sprawdzające wiedzę                z pierwszej pomocy. Każdy z nas ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, od naszej reakcji zależy Zycie drugiego człowieka. Warto pamiętać, że u osoby, która nie oddycha, a jej krążenie jest niewydolne, mamy tylko 4 minuty na uratowanie jej mózgu przed nieodwracalnymi zmianami, dlatego tak ważna jest znajomość telefonów służb ratowniczych, a także podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Pozdrawiam, Iwona Grzyb

 

Technika

 

Kl.IV

 

Drodzy uczniowie!

Proszę zapisać w zeszytach temat lekcji z techniki: To takie proste! Makieta skrzyżowania.

 

W podręczniku na 58 i 59 jest przedstawiona przykładowa  makieta skrzyżowania. Należy wykonać dowolne skrzyżowanie przy pomocy różnych materiałów. Technika wykonania Waszego skrzyżowania dowolna. Podstawę skrzyżowania może stanowić np. kawałek pomalowanego styropianu, tektury, kartka dużego bloku technicznego itp. Należy na tym skrzyżowaniu  umieścić wykonane znaki drogowe, sygnalizatory, nie trzeba wycinać pojazdów, mogą tam znajdować się np. pojazdy- zabawki. Liczy się Wasza pomysłowość.

Na takiej makiecie warto ćwiczyć zasadę poruszania się po drogach, pierwszeństwo przejazdu oraz dowolne dobieranie i zmienianie poszczególnych elementów.

Taka skrzyżowanie będzie wymagało od Was kreatywności i czasu. Potem należy zrobić zdjęcie makiety skrzyżowania i przesłać na mój adres mailowy: iwona.g4@op.pl  w terminie do 25 kwietnia 2020 r.

W treści maila napisać imię, nazwisko i klasa.

 

Pozdrawiam:

Iwona Grzyb

 

 

KLASA IV- przyroda

 1. Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 151-154.

Zad. 1 W zeszycie przedmiotowym narysuj dwa obrazki w taki sposób, by jeden   przedstawiał krajobraz naturalny, a drugi krajobraz kulturowy.

Zad. 2 Wpisz 8 przykładów zmian w krajobrazie kulturowym spowodowanych działalnością człowieka.

 

 1. Temat: Obszary i obiekty chronione.
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 155-158
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wymień formy ochrony obszarów i obiektów cennych przyrodniczo.

Zad. 2 Wyjaśnij, co to jest park narodowy.

Zad. 3 Korzystając z mapy (Podręcznik str. 157) wypisz 8 nazw Parków Narodowych.

*Pamiętaj (jeśli to możliwe) o przesłaniu zdjęć z zadaniami na adres e-mail n-la przyrody)

 

KLASA IV- przyroda

 1. Temat: Czy wszystkie skały są twarde?
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 144-146.
 2. W zeszycie przedmiotowym:

Zad. 1 Wymień 4 składniki gleby.

Zad. 2 Uzupełnij. Do skał litych zaliczamy: …, …, ….. . Do skał zwięzłych zaliczamy: ….., … . Do skał luźnych (sypkich) zaliczamy: …, …. .

Zad. 3 Wymień czynniki decydujące o dobrej jakości gleby.

 

 1. Temat: Wody słodkie i wody słone.
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 147-150
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Wpisz przykłady wód słonych.

Zad. 2 Wpisz przykłady wód słodkich.

Zad. 3 Podaj przykłady wód stojących.

Zad. 4 Podaj przykłady wód płynących.

 

Język Polski

Klasa 4 

Proszę o uzupełnienie  zagadnień

Wypowiedzenia oznajmujące pytające i rozkazujące zeszyt ćwiczeń nr 2 str. 72-75

Opowiadamy o tym jak Marcin zakładał bazę  tekst ,,Baza” str. 241 do zeszytu zad 3 podręcznik

Wchodzimy na Wieżę Mariacką – podręcznik str. 277 i wykonanie w zeszycie ćwiczenia 3.

Zeszyt ćwiczeń nr 2 str. 76-78 Zdanie i równoważnik zdania.

KLASA IV- przyroda

Drodzy czwartoklasiści! Wykonajcie proszę solidnie poniższe zadania. W przypadku trudności proszę o kontakt: kogut.agnieszka@gmail.com

 1. Temat: Uzależnienia są groźne
 1. Na rozgrzewkę przeczytajcie tekst z podręcznika str. 130-134.
 2. Do zeszytu przedmiotowego wpiszcie odpowiedzi do zadań  ( z podręcznika str. 134) zadanie 1,2 i 3.
 1. Temat: podsumowanie: Odkrywamy tajemnice zdrowia

Czeka nas w najbliższym czasie sprawdzian z działu V. Korzystając z podręcznika przeanalizujcie sobie Podsumowanie działu. Do zeszytu zróbcie poniższe zadania.

Zad. 1 Podaj 6 zasad zdrowego stylu życia

Zad. 2 Podaj , w jaki sposób można zapobiec:

 • Boreliozie – ….
 • Próchnicy – …
 • Grzybicy – …
 • Otyłości – ….
 • Salmonellozie – …

Zad. 3 Co musisz zrobić, gdy burza zaskoczy Cię:

– w domu ….

– w wodzie …

– na otwartej przestrzeni …

Zad. 4 Wymień 4 nazwy przedmiotów, których nikomu nie powinno się pożyczać

Zad. 5 wymień 3 substancje powodujące uszkodzenia licznych narządów organizmu i szybko wywołujące uzależnienia …..

POWODZENIA!

 

kontakt e-mail: kogut.agnieszka@gmail.com.

KLASA IV- przyroda

 1. Temat: Co to jest krajobraz?
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 138-140.
 2. W zeszycie przedmiotowym:

Zad. 1 Wyjaśnij, co to jest krajobraz

Zad. 2 Wymień elementy krajobrazu (naturalne i antropogeniczne)

Zad. 3 Porównaj krajobraz naturalny i kulturowy

 1. Temat: Poznajemy formy terenu
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 141-143
 2. W zeszycie:

Zad. 1 Do wypukłych form terenu zaliczamy: …. , ….., ….. .

Zad. 2 Do wklęsłych form terenu zaliczamy: ….., ….. .

Zad. 3 Wymień elementy każdego wzniesienia.

Klasa  4 Matematyka

Bardzo proszę o wykonanie  zadań w zeszycie ćwiczeń od strony 18 do strony 30.

Zakres materiału :

 1. Mierzenie kątów.

https://www.youtube.com/watch?v=KiL5l-1eYpk

 1. Wielokąty

https://www.youtube.com/watch?v=W084XuDP1cQ

 1. Prostokąty i kwadraty.

https://www.youtube.com/watch?v=MmYsI-h803s

 1. Obwody prostokątów i kwadratów.

https://www.youtube.com/watch?v=2_SOZcIL3tk

Matematyka  klasa 4

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przerabiania w domu korzystając z podręcznika materiału programowego. Bardzo proszę o wykonanie  zadań w podręczniku i zeszycie ćwiczeń  . Wykonajcie proszę zadania, a odpowiedzi zapiszcie w zeszycie przedmiotowym.

Zakres materiału od 25 marca 2020 r do 08 kwietnia 2020 r.

 1. Koła i okręgi. (linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=Z7blY8CZW-8

https://www.youtube.com/watch?v=ZJjOzx8wn1Q

Zadania do rozwiązania z podręcznika  2 strona 138, zadanie 5 strona 139

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 14 str. 30 – 34

 1. Co to jest skala? ( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=u77UY0LQb4U

https://www.youtube.com/watch?v=XjbMpzyru2E

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1 strona 142, zadanie 6 strona 143

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 8 str. 35 – 38

 1. Powtórzenie materiału

Figury geometryczne – przygotowanie do klasówki – interaktywny test online  z automatycznym sprawdzaniem wyników – zobacz test w strefie ucznia

https://gwo.pl/strony/2109/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-figury-geometryczne

Zadania do rozwiązania z podręcznika  1, 2 , 3, 4 , 5,6 strona 149

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 15 str. 42 – 45

 1. Ułamek jako część całości.( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=FKwCQ7c3SPQ

Zadania do rozwiązania z podręcznika  2 strona 153, zadanie 5 strona 154

Zeszyt ćwiczeń   ( zielony) zadania od 1 – 20 str. 47 – 51

 1. Liczby mieszane.( linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg

https://www.youtube.com/watch?v=gH0bQD55eis

Zadania do rozwiązania z podręcznika  3, 4 strona 157

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 7 str. 52 – 53

 1. Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej. (linki pomocnicze do zrozumienia materiału)

https://www.youtube.com/watch?v=nr6ggsWiyVs

https://www.youtube.com/watch?v=cevoNal9jws

Zadania do rozwiązania z podręcznika  ,4,5 strona 159

Zeszyt ćwiczeń  zadania od 1 – 7 str. 54 -55

 

Program zajęć  do realizacji w domu w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych

 

Klasa IV

Data/ dzień tygodnia Zajęcia Temat zajęć Podręcznik

/ćwiczenia strony

Zadanie do wykonania
19.03.2020 czwartek technika Rowerem przez skrzyżowanie. 52-57 1. Po przeczytaniu obszernego tekstu bardzo proszę wykonać następujące ćwiczenia do zeszytu z podręcznika         ćw. 1 str. 52, ćw. 2-6 ze str.54-57
2. Przypominam o testach egzaminacyjnych  na kartę rowerową, które umieszczone są na stronie internetowej:www.brd.edu.plw zakładce testy na kartę rowerową, klikamy i kolejno poniżej znajduje się            15 testów, każdy z nich zawiera 25 pytań.