Historia i WOS

Materiały Historia i Wos- 08.06- 25.06

 

Poniedziałek 08.06

Historia VI

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego- str. 194-197

Uzupełnij do zeszytu pojęcia: Konsulat, kodeks, zamach stanu

Dopisz wydarzenia do dat:

-1799, 1804, 1807, 1805.

Praca z infografiką: Narysuj i opisz żołnierza Armii Napoleona str. 197

Historia VII

T:  Świat na drodze ku II wojnie światowej str. 210-213

Dopisz wydarzenia do dat:

-1935, 1937,1938.

Wyjaśnij pojęcia: Anschluss, Wehrmat, Lufwaffe, Kriegsmarine, marionetkowy.

Napisz jakie były postanowienia układu Monachijskiego str. 211

Wychowanie prorodzinne kl. VII

Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.

Wos VIII

T: Problemy Współczesnego Świata str. 184-187

Wyjaśnij pojęcia: ,, Trzeci Świat’’ , globalizacja, pomoc humanitarna.

Wypisz państwa tzw. Bogatej północy i biednego południa str. 186

Mini projekt: Wybierz i opisz jedno z najbiedniejszych państw Trzeciego Świata.

Wtorek 09.06

Historia VIII

T: Konflikty na  świecie po 1985 r. s.242-243

Przeczytaj ,, Terroryzm Czeczeński” -streść w punktach.

,,Tekst zródłowy- s. 243 ,, Ludobójstwo w Rwandzie”

Wypisz z infografiki- rodzaje współczesnych konfliktów na świecie gdzie i jakie.

Środa 10.06

Historia VI

T: Upadek Napoleona- str. 199-201

Przepisz ciąg przyczynowo- skutkowy s.200

Napisz na czym polegała tzw. Taktyka spalonej ziemi

Mini projekt. s.202 zad.5

WOS VIII

T: Projekt edukacyjny- prezentacja państw Trzeciego Świata

Wych. Prorodzinne VI

T: jak mogę Ci pomóc- napisz w jaki sposób starasz się pomagać, wspierać twoich najbliższych, jak okazujesz im miłość i wsparcie.

Napisz jaki jest twój ulubiony środek masowej komunikacji, z jakich mediów najczęściej korzystasz?

Czwartek 11.06 BOŻE CIAŁO

PIĄTEK 12.06

HISTORIA V

T: Rozbicie dzielnicowe s.192- 196

Przepisz ciąg przyczynowo- skutkowy s. 193 ,, Sprowadzenie Krzyżaków do Polski”

Z infografiki napisz jakie ziemie otrzymali synowie Bolesława Krzywoustego

Opisz najazd Mongolski s. 196

Historia IV

T: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe s. 99-102

Przepisz ciąg przyczynowo- skutkowy ,, Powstanie Styczniowe”  s.102

Narysuj powstańca Styczniowego – patrz infografika s. 101-102

Zeszyt ćw. 61-62 ćw. 1, 4, 6

Poniedziałek 15.06

Historia VI

T: Legiony Polskie we Włoszech s.203-205

Z osi czasu dwie daty i wydarzenia.

Opisz krótko postać generała. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego.

Napisz cztery zwrotki hymnu Polski, jego oficjalną nazwę

Mini projekt- Do wyboru: Edukacja regionalna:

-Można odwiedzić Kopiec Generała. J.H Dąbrowskiego w Pierzchowie koło Gdowa- Miejsce urodzin wybitego Polaka- twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Zrób zdjęcie i prześlij.

-Napisz oryginalne słowa ,, Pieśni Legionów Polskich” (pierwotna wersja hymnu Polski)

Historia VII

T: Odrodzenie Rzeczypospolitej s.218-221

Napisz daty z wydarzeniami: 1917, 7.11.1918, 11.11.1918.

Kim byli: Krótka Notatka: Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski

Zad. Na ocenę ,, Napisz w jaki sposób w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości – 11. Listopada”

Wos VIII

T: Konflikty zbrojne na świecie s.190-193

Wyjaśnij pojęcia: Ludobójstwo, terroryzm.

Napisz rodzaje Terroryzmu oraz cele s.191

Wypisz rodzaje konfliktów na świecie ( w jakich państwach i przyczyna) s.192-193

Wych. Prorodzinne VII

T: Ludzie drogowskazy.

 

EGZAMINY KLASA VIII

Wtorek 16.06

Środa 17.06

Czwartek 18.06

 

Piątek 19.06

Historia V

T: Czasy Kazimierza Wielkiego s.203-206

Z osi czasu wypisz 3 daty i wydarzenia

Ciąg przyczynowo- skutkowy ,,Założenie Akademii Krakowskiej’ s.205

Ćw. 2,3 s.205

Wypisz dokonania Króla Kazimierza Wielkiego, ostatniego z rodu Piastów.

Z dziedziny:

-Polityki

-Nauki

-Gospodarki

-Obronności.

Przeczytaj współcześnie ,, Orle Gniazda” s.207

Historia IV

T: Józef Piłsudski i Niepodległa Polska s. 112-121

Przepisz datę 11.11.1918 na kolorowo

Ciąg przyczynowo- skutkowy ,, Odzyskanie Niepodległości przez Polskę”

Napisz co oznacza pojęcie:

-Naczelnik państwa

– II Rzeczypospolita

-Komunizm

Napisz kim był Józef Piłsudski

Zad. Napisz w jaki sposób Polska obchodzi swoje Narodowe Święto Niepodległości 11.11

Zeszyt ćw. s.70- 74 ćw. 1, 4, 7, 8

Poniedziałek 22.06

Historia VI

T: Księstwo Warszawskie s. 205-210

Z taśmy czasu dwie daty i dwa wydarzenia.

Napisz jaki był ustrój Księstwa Warszawskiego s.108, narysuj jego herb. Jakie były postanowienia Traktatu w Tylży z 1807 r.

Dla chętnych: Wyjaśnij czym są tzw. ,,Bajońskie Sumy”- skąd wzięło się to określenie.

Historia VII

T: Walki o granice wschodnie i południowo- zachodnie s. 222- 233

Dopisz wydarzenia do dat:

1.11.1918, 13.08.1920, 18.03.1921, 27.12.1918, 11.07.1920, 20.03, 1921, 10.02.1920, 02-03. 05. 1921, 28.07.1920.

Streść krótko rozdziały:

-Orlęta Lwowskie

-Bitwa Warszawska i Nadniemeńska

-Pokój Ryski

-Powstanie Wielkopolskie

-Zaślubiny z Morzem Bałtyckim,

-Trzecie Powstanie Śląskie

 

-Konflikt czecho- słowacki

WOS VIII

T: Podsumowanie rozdziału 6- sprawy międzynarodowe s. 196

Przepisz 11 pojęć i krótko je opisz.

Rozwiąż test do zeszytu s.197

Wtorek 23.06

Historia VIII

T: Świat w sferze globalizacji, a wyzwania współczesnego świata. S. 257-265

Dopisz wydarzenia do dat: 1991, 2002, 2014, 1994

Napisz na czym polegał proces globalizacji ?

Z jakimi problemami boryka się współczesny świat?

Środa 24.06

Historia VI

T: Podsumowanie materiału w Kl VI

Słowniczek Historyczny- wyjaśnij pojęcia do zeszytu na końcu podręcznika od A do Z z krótkim opisem.

Wos VIII

T: Podsumowanie wiadomości w kl VIII

Wych. Prorodzinne kl. VI

T: Mój styl- to zdrowie,  jaki sposób go realizuję?

Mam swoją godność- co to znaczy

Czwartek 25.06

Historia VIII

T: Podsumowanie materiału

Historia V

T: Unia Polsko- Litewska, czasy świetności Jagiellonów

Co wydarzyło się w roku?

1385, 1410, 1413, 1444, 1454, 1466

Wyjaśnij pojęcia:

Unia Personalna, Prusy.

Napisz jakie zasługi miała królowa Jadwiga

Przepisz ciąg przyczynowo- skutkowy ,,Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim’’ s. 211

Opisz Bitwę pod Grunwaldem, można skorzystać ze strony 214-215.

Historia VII

T: Rządy Parlamentarne a zamach majowy i rządy Sanacji s.235- 244

Pojęcia: Zamach Stanu, Sanacja, BBWR, Centrolew.

Kim byli: Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki

Napisz jakie były postanowienia: Konstytucji Marcowej i Kwietniowej

Napisz na czym polegały rządy sanacji.