EDB

Edb

Plik:

15. 06. 2020 edb

Edb 
8.06.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Uzupełnij poniższy tekst.

 

 1. Uporządkuj nazwy części układu oddechowego (A–E) w taki sposób, aby schemat prezentował przemieszczanie się powietrza przy wydechu. Wpisz w pustych polach odpowiednie litery. 

 

 1. krtań
 2. płuca
 3. gardło
 4. tchawica
 5. jama nosowa/jama ustna

 

Droga powietrza przez organizm przy wydechu

 

B – …… – ……. – …… – ……

 

 1. Wymień 2 przykłady materiałów opatrunkowych, które powinny się znaleźć w apteczce pierwszej pomocy.
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Dopisz do podanych numerów alarmowych nazwy służb lub instytucji, które możesz dzięki nim zawiadomić.

 

Numer alarmowy Nazwa służby ratunkowej/instytucji
997
999

 

 1. Dobierz do ogniw łańcucha przeżycia (1–4) cel ich wykonywania (A–D). Wpisz w tabeli odpowiednie litery.
 2. przywrócenie czynności serca
 3. przywrócenie jakości życia
 4. zapobiegnięcie nagłemu zatrzymaniu krążenia (NZK)
 5. zyskanie na czasie

 

Ogniwo łańcucha przeżycia Cel
 1. Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy
 1. Wczesne rozpoczęcie RKO
 1. Wczesna defibrylacja
 1. Opieka poresuscytacyjna

 

 1. Wyjaśnij, co oznaczają poszczególne litery w schemacie oceny stanu poszkodowanego ABC. 

B – ………………………………………………………………………………………………

A – ………………………………………………………………………………………………

 1. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 
Zdanie Prawda Fałsz
 1. Uciski klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinny być wykonywane na głębokość około 7–8 cm.
P F
 1. Jeśli udzielenie pierwszej pomocy wiąże się z zagrożeniem dla życia lub zdrowia ratownika, powinien on się wycofać.
P F
 1. Rękoczyn czoło–żuchwa należy wykonać nawet, jeśli istnieje podejrzenie, że poszkodowany ma uszkodzony kręgosłup szyjny.
P F
 1. Jeśli poszkodowany nieprzytomny ma krwotok, należy zastosować odwrócony schemat CAB do oceny jego stanu.
P F

 

 1. Wymień 3 objawy zwiastujące omdlenie.
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Nagle odkrywasz, że twój półroczny brat nie oddycha, więc rozpoczynasz resuscytację krążeniowo-oddechową. W jak sposób wykonujesz uciskanie klatki piersiowej? Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 2. Jedną ręką na głębokość ok. 5 cm.
 3. Jednym palcem na głębokość ok. 4 cm.
 4. Dwoma palcami na 1/3 głębokości klatki piersiowej.
 5. Jedną ręką na głębokość ok. 5–6 cm.

 

 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) u osoby dorosłej wykonujemy… 

 1. nieprzerwanie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
 2. w trzech seriach i z dwiema minutowymi przerwami.
 3. nieprzerwanie do momentu wykonania telefonu na numer ratunkowy.
 4. w dziesięciu seriach bez przerw.

 

 1. Opisz sposób udzielenia pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa.
 • …………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………
 1. Dobierz do podanych objawów stopień oparzenia. Wpisz w każdym wierszu tabeli odpowiednią cyfrę rzymską.
 • I. pierwszego stopnia
 • II. drugiego stopnia
 • III. trzeciego stopnia
 • IV. czwartego stopnia

 

Cyfra Objawy oparzenia
martwica tkanek, wypalone, zagłębione rany o zwęglonych brzegach
piekący ból, zaczerwienienie skóry i obrzęk
pęcherze z płynem surowiczym, silny ból

 

 1. Podczas rodzinnego spotkania wujek wylał sobie na rękę świeżo zaparzoną herbatę. Zaznacz dwie czynności ratownicze, które w tej sytuacji wykonujesz.
 2. Zakładam suchy, jałowy opatrunek.
 3. Zakładam opatrunek uciskowy.
 4. Smaruję oparzone miejsce tłustą maścią.
 5. Przez kilka minut schładzam oparzoną rękę niezbyt zimną bieżącą wodą.
 6. Układam wujka w pozycji bezpiecznej.
 7. Przekłuwam pęcherze z płynem surowiczym.

 

 1. Koleżanka poślizgnęła się na oblodzonym chodniku i mocno uderzyła ręką o ziemię. Czuje silny ból w przedramieniu, a pod skórą widać zniekształconą kość. Wymień 3 czynności, które wykonujesz, udzielając jej pierwszej pomocy.
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………

 

 

01.06.2020
Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Podręcznik str. 138 -145

 

 1. Podaj 4 zasady asertywnego odmawiania.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wyjaśnij, czym się różni:
 2. a) arbitraż od mediacji – ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. b) rozwiązanie siłowe od negocjacji – …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

25 05. 2020
Temat : Choroby cywilizacyjne. 

 

Podręcznik str. 129 – 137

Przeczytaj tekst z podręcznika, a następnie uzupełnij poniższe zadania i wyślij je nauczycielowi na mail ewa72cz@gmail.com

 

 1. Wymień główne przyczyny chorób cywilizacyjnych.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Podaj 4 wybrane sposoby walki ze stresem. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

EDB

18.05. 2020
Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

 

Zapoznaj się z tematem, treścią w podręczniku str. 120 -128.

Oglądnij filmik:

https://youtu.be/e0BI1CSdlDg

https://youtu.be/DF4znGEcBPU

 

Uzupełnij poniższy sprawdzian wiedzy i  prześlij go na mail nauczyciela  ewa72cz@gmail.com

 

 1. Uzupełnij w tabeli po 4 przykłady każdego z zachowań. 
Zachowania prozdrowotne Zachowania ryzykowne

 

 1. Podaj po 3 skutki zdrowotne:
 2. a) wybranego zachowania ryzykownego,

Zachowanie ryzykowne: …………………………………………………………………………………………………………

Skutki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. b) zaniedbania wybranego zachowania prozdrowotnego.

Zachowanie prozdrowotne: ……………………………………………………………………………………………………

Skutki: …………………………………………………………………………………………………………………………………

11.05. 2020 r.
Temat : Inne groźne przypadki.

Proszę przeczytaj tekst z podręcznika str. 114 – 118

 • Zatrucia
 • Pomoc tonącym
 • Porażenie prądem
 • Ukąszenie
 • Użądlenie

 

Uzupełnij poniższy sprawdzian wiedzy i  prześlij go na mail nauczyciela  ewa72cz@gmail.com

 1. Opisz krótko sposób udzielenia pomocy osobie , która została porażona prądem . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

 1. Na podstawie objawów rozpoznaj, co może dolegać poszkodowanemu, i zaproponuj sposób udzielenia pierwszej pomocy.

Chory ma nudności, ból brzucha, ma biegunkę, wymiotuje, skarży się na bóle i zawroty głowy, drętwieje mu język .

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

EDB

 1. 05. 2020 r.

Temat : Inne groźne przypadki.

Proszę przeczytaj tekst z podręcznika str. 109 –

 • Zadławienie osoby dorosłej, niemowlęcia

https://youtu.be/_xPOQNlJJHU

https://youtu.be/NXpH8hfBlLM

 

 • Zawał serca

https://youtu.be/80hTDf4Axdo

 

 • Udar mózgu

https://youtu.be/IAJDzYTS7CE

 

 • Napad padaczkowy

http://zdrowie.pap.pl/pierwsza-pomoc/atak-padaczki-przede-wszystkim-chron-glowe-pacjenta-i-obserwuj

 

 • Ciało obce w oku

https://youtu.be/QlRlaKy7MGw

 

Uzupełnij poniższy sprawdzian wiedzy i  prześlij go na mail nauczyciela  ewa72cz@gmail.com

 1. Opisz krótko (bez podawania szczegółów czynności ratowniczych) sposób udzielenia pomocy twojemu rówieśnikowi, który się zadławił i:
 2. a) kaszle – ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. b) nie może kaszleć ani nabrać powietrza – …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. c) stracił przytomność –………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Na podstawie objawów rozpoznaj, co może dolegać poszkodowanemu, i zaproponuj sposób udzielenia pierwszej pomocy.
 2. a) Chory intensywnie się poci, ma duszności i płytki oddech, skarży się na mocny ból w klatce piersiowej, za mostkiem, promieniujący w kierunku ramion.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. b) Poszkodowany upada na ziemię i dostaje drgawek.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

26.04.2020

Temat: Oparzenia i odmrożenia. 

 

 1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika str. 104 – 108.

 

Uzupełnij poniższy sprawdzian wiedzy i  prześlij go na mail nauczyciela  ewa72cz@gmail.com

 1. Będąc w kuchni, w pośpiechu potrącasz stojącą na kuchence patelnię i rozgrzany tłuszcz oblewa ci udo. Opisz sposób postępowania ratowniczego w tym przypadku.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wśród podanych sposobów udzielenia pomocy w przypadku wychłodzenia lub odmrożenia wykreśl te, których nie wolno stosować.

Przenieś poszkodowanego do ciepłego pomieszczenia.

Zmień przemoczoną odzież na suchą.

Intensywnie rozgrzewaj poszkodowanego, np. gorącą wodą.

Podaj do picia ciepły, mocno osłodzony napój.

Rozcieraj odmrożone miejsca śniegiem.

Ogrzewaj powierzchnie odmrożone ciepłem własnego ciała.

Podaj poszkodowanemu do picia napój rozgrzewający, np. alkohol.

Nałóż na odmrożenie suchy, jałowy opatrunek.

Opatrunek ciasno przytwierdź bandażem.

Osobę wychłodzoną okryj kocem lub folią termiczną.

 

EDB
20.04.2020
Temat: Złamania i zwichnięcia.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika „Złamania i zwichnięcia”.

Podręcznik str. 99 – 103

Obejrzyj filmiki:

Złamanie , zwichnięcie:

https://youtu.be/ujmTEFaGSNg

https://youtu.be/GzGrtX5lgH4

Uraz kręgosłupa:

https://youtu.be/gcoX_BctlF8

https://youtu.be/4BsA81w9g8Q

https://youtu.be/lpLowHVkrkA

httphttps://youtu.be/lpLowHVkrkAs://youtu.be/lpLowHVkrkA

Uzupełnij poniższy sprawdzian wiedzy i  prześlij go na mail nauczyciela .

 1. Wymień 4 objawy złamania.
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Omów sposób udzielenia pierwszej pomocy w przypadku złamania kości podudzia, kiedy dostępne są tylko bandaże i środki zastępcze.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………