Dokumenty

NAZWA LINK WORD LINK PDF
Statut Szkoły Podstawowej w Tarnawie word_icon
Program Profilaktyki 2015 word_icon pdf-icon
Program Wychowawczy Szkoły word_icon pdf-icon
Ustawa o systemie oświaty pdf-icon
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej pdf-icon
Regulamin oceniania zachowania word_icon