Aktywna Tablica

CCF26112019_0001

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w programie AKTYWNA TABLICA, w ramach którego otrzymaliśmy 2  tablice interaktywne.

Tablice interaktywne, które posiadamy stały się jednym z podstawowych narzędzi pracy nauczycieli, wykorzystywane są i będą na różnych przedmiotach zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach IV-VIII

Zajęcia lekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte w e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływa na zainteresowanie uczniów. Tablice wykorzystywane będą  również do projekcji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalania już zdobytej wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że lekcje staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.

Z programu skorzystają także nauczyciele, którzy zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

Dokumenty:

Harmonogram Zespołu AT

Plan działań w programie