Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Tarnawie

Zarządzenie nr 409