Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Od 18 stycznia 2021 r. zostaną przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Powrót uczniów klas I-III do szkół podstawowych będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_i-iii_szkol_podstawowych