PPP w Bochni – Wsparcie dzieci i młodzieży w formie konsultacji telefonicznych.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki w okresie ferii zimowych umożliwiamy skorzystanie z dodatkowego wsparcia dzieci i młodzieży w formie konsultacji telefonicznych. Z takiej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych z powiatu bocheńskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-16.00.

Prosimy o kontakt z sekretariatem tel. (14) 612 36 91, 691 494 436,  który zarejestruje zgłoszenie, a wybrany specjalista (psycholog, pedagog) podejmie rozmowę w tym samym dniu w godzinach wyznaczonego dyżuru.

 

Z poważaniem

 

Kinga Pałka

Dyrektor Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej im. S. Szumana w Bochni