„Odblaskowa Szkoła” w naszej szkole!

Szkoła Podstawowa w Tarnawie po raz kolejny przystąpiła do akcji „Odblaskowa Szkoła”, organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, policję w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty. Partnerami akcji byli: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Cel konkursu: Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe.

Uczniowie   zostali wyposażeni w elementy odblaskowe typu breloczki i opaski na rękę. Liczba osób wyposażonych
w odblaski to 76 uczniów SP i 33 przedszkolaków.

Podjęte działania miały na celu:

– poprawę bezpieczeństwa na drodze poprzez zaopatrzenie uczniów w odblaski,

– kształcenie właściwych postaw w noszeniu elementów odblaskowych,

– wyrabianie nawyków odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,

– uświadomienie uczniom korzyści jakie przynosi noszenie elementów odblaskowych.

Akcje:

Organizacja w trakcie trwania akcji, ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, którego tematem było zaprojektowanie swojej jak najciekawszej i niepowtarzalnej kamizelki odblaskowej lub odblaskowego breloka na formacie A4 dowolną techniką: rysunek, kolaż. Celem konkursu był poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego, zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.

Uczniowie kl. IV na lekcjach techniki wykonywali znaki drogowe i „Pana Stop”, Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i powstało wiele ciekawych prac. Powstała interesująca wystawa w klasie.

Podczas lekcji wychowawczych uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze oraz kodeksem ruchu drogowego. Na zebraniu z rodzicami dyrektor szkoły uświadomił rodziców o zagrożeniach komunikacyjnych mogących wystąpić przy przywożeniu uczniów do, i ze szkoły.

Uczniowie kl. V – VIII wzięli udział w konkursie wiedzy z zakresu BRD. Mieli możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy w tematyce bezpieczeństwa.

Uczniowie kl. VII zaktualizowali gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym

 

Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym uczniów.

W dniu 19.10.2022 roku odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji z Komendy Policji w Nowym Wiśniczu.  Uczniowie byli podzieleni na grupy wiekowe. Uczestniczyli w prelekcji, której tematem było właściwe poruszanie się po drodze do i ze szkoły, oraz zasady obowiązujące w ruchu drogowym w związku z przystąpieniem szkoły podstawowej do konkursu „ Odblaskowa Szkoła”. W czasie spotkania policjanci oprócz przekazania wiedzy mieli również okazję do rozdania elementów odblaskowych wszystkim uczestnikom.

PODSUMOWANIE :

W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” udało się zorganizować  w naszej szkole wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów prelekcji, konkursów oraz zajęć. Uczniom udało się przekazać zasady ruchu na drodze ważne dla ich bezpieczeństwa. Będziemy w dalszym ciągu organizowali szkolne konkursy, aktualizowali gazetki ścienne, kontrolowali obowiązek noszenia elementów odblaskowych, organizowali spotkania i prelekcje z policjantami, aby wpływać na poprawę bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. W ramach zebrań z rodzicami będą poruszane tematy z obszaru bezpieczeństwa na drodze, aby nadal utrwalać nabyte nawyki. Mamy nadzieję, że udział szkoły w konkursie „Odblaskowa szkoła” przyczyni się do większego bezpieczeństwa uczniów i uchroni ich od nieszczęśliwych wypadków.

 

20221019_105440 20221019_111849 20221019_120120 20221107_103433 20221107_103503