Odblaskowa szkoła

dav

Już  po raz  kolejny Szkoła Podstawowa w Tarnawie bierze udział w VIII edycji konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”, organizowanym przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy,             ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych             i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe                 i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w konkursie we wrześniu tego  roku szkolnego, a zadania konkursowe realizowała w miesiącu wrześniu i październiku 2017 roku. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w konkursie, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza  w drodze do i ze szkoły.

W ramach tej akcji, podczas pierwszego spotkania z rodzicami Dyrektor Szkoły, poinformował rodziców, że szkoła przyłączyła się do kolejnej edycji Konkursu Małopolskiego „Odblaskowa szkoła”. Przypomniał, że naczelnym celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe, które ratują im niejednokrotnie zdrowie,                   a nawet życie oraz zwrócił się do rodziców, nauczycieli na konieczność kontrolowania obowiązku noszenia przez dzieci kamizelek odblaskowych.

W działania zaangażowana była cała społeczność szkolna – uczniowie klas I – VII .

Najważniejsze czynności prowadzone w szkole w celu upowszechnienia bezpieczeństwa dzieci na drodze i konieczności noszenia odblasków to:

  1. Wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe.
  2. Realizacja zadań na zajęciach z  wychowawcą w poszczególnych klasach dotyczących „Odblaskowej Szkoły”
  3. Ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię oraz prawidłowym poruszaniu się po drogach publicznych w porach                          o ograniczonej widoczności.
  4. Przeprowadzenie konkursu plastycznego na etapie szkolnym.
  5. Przygotowywanie szkolnych gazetek ściennych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  6. Zorganizowanie spotkania z Przedstawicielem Policji z uczniami celem poszerzenia wiedzy o ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwach wynikających z nieostrożności pieszych i kierowców.
  7. Wyposażenie  wszystkich uczniów w elementy odblaskowe, dzięki sponsorowi PZU w Bochni .

 

Podsumowanie:

W trakcie trwania konkursu ,,Odblaskowa Szkoła” uczniowie zapoznali się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w elementy odblaskowe- breloczki różnych kształtów i kolorów, opaski, kamizelki odblaskowe. Uczniowie otrzymali je podczas prelekcji z  Panem Policjantem. Podczas spotkania omawiane były m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwrócono uwagę na konieczność noszenia kamizelek odblaskowych w okresie jesienno-zimowym. Zorganizowano szkolny konkurs                   plastyczno- techniczny pt. ,,JESTEM WIDOCZNY”. Polegał na przygotowaniu pracy np. plastycznej, przestrzennej dowolną techniką. Uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymali dyplomy i książkowe nagrody.

I miejsce: Emilia Jonik          kl. IV

II miejsce: Dominik Satoła     kl. IV

III miejsce: Bartłomiej Bujak   kl. IV

Mamy nadzieję że udział w szkoły w konkursie ,,Odblaskowa Szkoła” przyczyni się do większego bezpieczeństwa uczniów i zapobiegnie wypadkom.

 

Szczegółowy regulamin ”Odblaskowej Szkoły” został umieszczony  na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Szkolny  Koordynator  Konkursu:

Iwona Grzyb

 

dav

dav

dav

dav