Dożywianie płatne w roku szk. 2022 / 2023 – ważne informacje!

DOŻYWIANIE PŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI DLA UCZNIÓW:

BUŁKA- 0,90 zł

ZUPA – 2,00 zł

WKŁADKA – 1,40 zł

CAŁOŚĆ: 4,30 zł

ZAPISÓW NA DOŻYWIANIE PŁATNE
DOKONUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TARNAWIE!

TELEFON KONTAKTOWY: 14 613 55 70

 

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Opłaty za posiłki należy wpłacać gotówką na okresy miesięczne w sekretariacie szkoły (prosimy o terminowe regulowanie należności).
  2. Po zakończeniu danego miesiąca uczniowie korzystający z wyżywienia płatnego otrzymają imienne karteczki
    z podaną kwotą, którą należy uregulować  do 10-tego dnia następnego miesiąca (za wrzesień płatność
    do 10 października, itd.)
  1. Zamiar korzystania z posiłków należy zgłosić minimum 2 dni wcześniej.
  1. Zmniejszenie opłat za posiłki może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia – osobiście lub pod numerem telefonu 14 6135570. Zgłoszenia przyjmowane będą dzień wcześniej do godz. 13:30.

—————————————————————————————————————————————

                                                                                                              Łapanów, dn. 29.08.2022r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie informuje, że w związku z regularnym wzrostem cen produktów spożywczych, wprowadza podwyżkę cen posiłków przygotowywanych i  wydawanych przez stołówkę szkolną od dnia 01 września 2022r według załączonej tabelki.

Jednostka NOWA cena UWAGI
Dożywianie 4,30 Zupa 2,00

Bułka 0,90

Wkładka 1,40

Zmiana cen posiłków podyktowana jest  ciągłym wzrostem cen artykułów spożywczych (wzrost ceny często o kilkadziesiąt procent, szczególnie w przypadku masła, oleju, mięsa drobiowego, mąki, cukru, etc.).

Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że obecnie podane stawki żywieniowe w ciągu roku szkolnego nie ulegną zmianie. W sytuacji gdy koszty produktów spożywczych nadal będą rosnąć możliwa jest zmiana cen posiłków, o czym z wyprzedzeniem zostaną poinformowani rodzice uczniów korzystających z wyżywienia.