Dożywianie płatne w roku szk. 2021 / 2022

dozywianie_uczniow

DOŻYWIANIE PŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI DLA UCZNIÓW:

BUŁKA- 0,60 zł

ZUPA – 1,90 zł

WKŁADKA – 1,50 zł

ZAPISÓW NA DOŻYWIANIE PŁATNE
DOKONUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWIE!

TELEFON KONTAKTOWY: 14 613 55 70

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Opłaty za posiłki należy wpłacać na okresy miesięczne z góry, do 5 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły (prosimyo terminowe regulowanie należności).
  2. Opłaty wniesione za posiłki, a nie wykorzystane z powodu nieobecności ucznia w szkole, będą przeniesione na następny miesiąc lub zwrócone w przypadku całkowitej rezygnacjiz posiłków.
  3. Zamiar korzystania z posiłków należy zgłosić minimum 2 dni wcześniej.
  4. Zmniejszenie opłat za posiłki może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia – osobiście lub pod numerem telefonu 14 613 55 70. Zgłoszenia przyjmowane będą dzień wcześniej do godz. 14:00.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie informuje, że w związku z regularnym wzrostem cen produktów spożywczych, wprowadza podwyżkę cen posiłków przygotowywanych i wydawanych przez stołówkę szkolną
od dnia 01 września 2021r według załączonej tabelki.

POSIŁEK CENA
bułka 0,60 zł
zupa 1,90 zł
wkładka 1,50 zł

 

Obecnie obowiązująca stawka żywieniowa nie ulegała zmianie przez ostatnie dwa lata, tj. od 02 września 2019 r. Od ostatniej podwyżki cen posiłków, żywność stanowiąca wsad do kotła podrożała średnio o 20-30%. Ceny żywności są zmienne, z tendencją wzrostową.