Dożywianie płatne 2020 2021 – Informacja

dożywianie

DOŻYWIANIE  PŁATNE  W  ROKU  SZKOLNYM   2020 / 2021

Posiłki płatne oraz posiłki refundowane przez GOPS będą wydawane

od 07 września 2020 roku.

 

WYSOKOŚĆ  OPŁAT  ZA  POSIŁKI  DLA  UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021 :

ZUPA – 1,50 ZŁ

ZUPA + BUŁKA – 2,00 ZŁ
ZUPA + BUŁKA + WKŁADKA – 3,20 ZŁ

 

ZAPISÓW NA DOŻYWIANIE PŁATNE
DOKONUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TARNAWIE!

TELEFON KONTAKTOWY:   14 613 55 70

WAŻNE    INFORMACJE:

 1. Opłaty za posiłki należy wpłacać na okresy miesięczne z góry,
  do 5 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły (prosimy
  o terminowe regulowanie należności).
 2. Opłaty wniesione za posiłki, a nie wykorzystane z powodu nieobecności ucznia
  w szkole, będą przeniesione na następny miesiąc lub zwrócone
  w przypadku całkowitej rezygnacji z posiłków.
 3. Zamiar korzystania z posiłków należy zgłosić minimum 2 dni wcześniej.
 4. Zmniejszenie opłat za posiłki może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia – osobiście lub pod numerem
  telefonu 14 613 55 70.