podziękowanie

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawie składa serdeczne podziękowania dla druhów OSP Tarnawa
w składzie:

Rafał Mazur

Piotr Mazanek

Rafał Drożdż

Łukasz Mazanek

Witold Sajak

Grzegorz Piwowarczyk

Mateusz Kruczek

oraz  rodzicom

Annie Mazur

Beacie i Krzysztofowi Czuper

Bogdanowi Kaja

za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc przy dezynfekcji i wyczyszczeniu boiska sportowego tutejszej szkoły. Państwa trud i poświęcenie włożone w tę pracę przyczynią się do bezpiecznego i efektywnego korzystania przez naszych uczniów z obiektu.

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” (Jan Paweł II)

Teresa Pokrywa